Skip to content

Ton van Hooff ontvangt Draaginsigne Gewonden

De heer Ton van Hooff ontving op 17 september 2022, tijdens de lokale veteranendag van de gemeente Maashorst het Draaginsigne Gewonden (DIG), uit handen van burgemeester Paul Rüpp.

Het Draaginsigne Gewonden is bedoeld voor militairen en veteranen die onder oorlogsomstandigheden of tijdens vredesoperaties lichamelijk of psychisch gewond zijn geraakt. Ton was 35,5 jaar in dienst van het ministerie van defensie als dienstplichtig- en beroepsmilitair in diverse functies. Hij is meerdere malen uitgezonden geweest.

Ton diende in Libanon en meerdere malen in Bosnië en Afghanistan. Genoemde missies waren zeker niet de meest eenvoudige en niet de minst gevaarlijke. Het DIG is voor militairen en veteranen dan ook een belangrijke vorm van erkenning, zowel voor hun militaire inzet als de offers die zij daarvoor hebben gebracht.  Burgemeester Rüpp: “Het Draaginsigne Gewonden dat ik vandaag mocht uitreiken, is een zichtbaar teken van respect voor en dank aan hen die tijdens oorlogen of vredesmissies lichamelijk of geestelijk gewond zijn geraakt. Sinds 1990 is het draaginsigne aan ruim 5000 veteranen toegekend. Dat is minder dan 1 procent van alle Nederlandse militairen die tijdens oorlogen en vredesmissies zijn ingezet. Dat maakt het DIG uniek en waardevol. Het zilveren, kruisvormige draaginsigne bestaat uit een horizontale balk met de Latijnse spreuk ‘vulneratus nec victus’, oftewel ‘gewond, maar niet verslagen’. Ik heb de hoop uitgesproken dat dit voor Ton van Hooff ook zo voelt.” (Bron: Udens Weekblad 19-09-2022).