Legernummer / Registratienummer:
    Defensietak: LandmachtLuchtmachtMarineKoopvaardijMarechaussee

    Aantal jaren gediend:

    Stelt u zich beschikbaar voor een bestuursfunctie?    Privacyverklaring