Het bestuur van de Stichting Udense Veteranen:

A. Jongeneelen – Voorzitter

A.M.J. van Hooff – Secretaris

C. de Jager – Penningmeester

M. Plaat – Lid

R. Jonkers – Lid

Wilt u in contact komen met het bestuur, stuur eenvoudig een email.