Legernummer / Registratienummer:
Defensietak: LandmachtLuchtmachtMarineKoopvaardijMarechaussee

Aantal jaren gediend:

Stelt u zich beschikbaar voor een bestuursfunctie?Privacyverklaring