Het bestuur van de Stichting Udense Veteranen:

Ton van Hooff – Voorzitter

Roy Kroezen – Secretaris

Cees de Jager – Penningmeester

Marc Plaat – Lid

Roland Jonkers – Lid

Wilt u in contact komen met het bestuur, stuur eenvoudig een email.