Skip to content

Udense Veteranen nemen afscheid van hun secretaris Harry

Ergens halverwege 2007 nam een viertal personen het initiatief om bijeenkomsten te organiseren voor veteranen, (oud) militairen met oorlogs- en/of uitzendervaring, uit de gemeente Uden. Op 6 mei 2008 zijn de deuren van Moeke’s Grand Café geopend voor de Udense Veteranen en was het eerste Veteranencafé een feit. 3 jaar later is de Stichting Udense Veteranen opgericht. Secretaris en bestuurslid, Harry van den Bergh maakte het allemaal vanaf het begin mee, maar geeft nu het stokje over. Tijdens de bijeenkomst in het Veteranencafé (elke eerste dinsdag van de maand) is Harry in het bijzijn van zijn echtgenote Mia bedankt voor zijn nimmer aflatende inzet voor de Veteranen uit Uden en inmiddels ook uit Landerd. Harry initieerde en organiseerde vele uitstapjes en bezoeken, die niet alleen zorgden voor een welkome dag vulling maar zeker ook voor leuke herinneringen. Voor al zijn werk voor ons Veteranen én zijn identieke inzet als vrijwilliger voor de bejaarden van Sint Antonius-Brabant Zorg in Volkel is Harry op 6 december 2017 geëerd met de Vrijwilligerspenning van de gemeente Uden. Tijdens de afscheidsreceptie is Harry benoemd tot ‘Buitengewoon Lid’ en is hem een mooie plaquette op standaard aangeboden.

Harry van den Bergh geeft na ruim 14 jaar het stokje over aan Ton van Hooff.