Udense Veteranen wijken uit naar zaal Witlox

Moeke’s Grand Café is verkocht en er staan
verbouwingswerkzaamheden in de planning. Voldoende reden om elders onderdak te vinden. Wij zijn dan ook blij dat Fam. Witlox ons Veteranen een warm hart toedraagt en hun zaal ter beschikking stelt voor ons Veteranencafé, waarvoor hartelijk dank. Op dinsdag 1 februari was dan ook de eerste bijeenkomst in zaal Witlox naast Café Het Udenaartje aan de Parallelweg 30. Hiernaast een sfeerimpressie

Mari en Nelly Peerenboom uitgezwaaid door de Udense Veteranen

Mari en Nelly Peerenboom met hun dochters Femke en Kim

We schrijven 1976 als Mari en Nelly Peerenboom officieel de uitbaters worden van Moeke’s Bar aan de Oude Udenseweg, destijds nog in Volkel gelegen.

Moeke’s Bar werd niet alleen in de omgeving een begrip maar kreeg ook landelijke bekendheid vanwege de vele militairen, gelegerd op de Vliegbasis Volkel, die het café regelmatig bezochten en daar thuis over spraken, hoe gezellig en druk het daar was terwijl je tot je enkels in de schillen van de pelpinda’s stond.

Het café werd uitgebreid en de naam werd aangepast naar Moeke’s Grand Café.

In 2008 kregen de Udense Veteranen hun thuishonk aldaar en was het eerste Veteranencafé een feit.

Mari en Nelly hebben Moeke’s Grand Café 45 jaar samen gerund en waren ruim 13 jaar onze gastheer- en vrouw, de laatste jaren veelal bijgestaan door dochter Kim.

Tijdens de afscheidsreceptie is een mooie plaquette op standaard aangeboden.

Mari, Nelly, Kim en Femke, namens alle Veteranen uit Uden, Landerd e.o. hartelijk dank.

Udense Veteranen nemen afscheid van hun secretaris Harry

Ergens halverwege 2007 nam een viertal personen het initiatief om bijeenkomsten te organiseren voor veteranen, (oud) militairen met oorlogs- en/of uitzendervaring, uit de gemeente Uden. Op 6 mei 2008 zijn de deuren van Moeke’s Grand Café geopend voor de Udense Veteranen en was het eerste Veteranencafé een feit. 3 jaar later is de Stichting Udense Veteranen opgericht. Secretaris en bestuurslid, Harry van den Bergh maakte het allemaal vanaf het begin mee, maar geeft nu het stokje over. Tijdens de bijeenkomst in het Veteranencafé (elke eerste dinsdag van de maand) is Harry in het bijzijn van zijn echtgenote Mia bedankt voor zijn nimmer aflatende inzet voor de Veteranen uit Uden en inmiddels ook uit Landerd. Harry initieerde en organiseerde vele uitstapjes en bezoeken, die niet alleen zorgden voor een welkome dag vulling maar zeker ook voor leuke herinneringen. Voor al zijn werk voor ons Veteranen én zijn identieke inzet als vrijwilliger voor de bejaarden van Sint Antonius-Brabant Zorg in Volkel is Harry op 6 december 2017 geëerd met de Vrijwilligerspenning van de gemeente Uden. Tijdens de afscheidsreceptie is Harry benoemd tot ‘Buitengewoon Lid’ en is hem een mooie plaquette op standaard aangeboden.

Harry van den Bergh geeft na ruim 14 jaar het stokje over aan Ton van Hooff.